InternationaliseringInternationalisering

Iedere Camphusiaan komt tijdens zijn schoolloopbaan in aanraking met internationalisering. Het Camphusianum bouwt daartoe zijn netwerk van scholen in het buitenland (Groot- Brittannie, Duitsland, Spanje, de VS en Rusland) verder uit om alle leerlingen in staat te stellen fysiek, middels uitwisselingen (klas 4) en studiebezoeken (klas 6) virtueel, middels e-mail en videoconferencing, hun leeftijdgenoten in het buitenland te ontmoeten, hun taal en cultuur te leren kennen en met hen samen te werken. Uitgangspunt is steeds dat alle verrichtingen binnen het lesprogramma en/of binnen het examendossier een plaats hebben.


Algemeen Internationalization program
Voorlichting Gereserveerd voor Voorlichting Internationalisering
Dartford Dartford Grammar School , Kent, England, UK
Landsberg Dominicus Zimmermann Gymnasium in Landsberg, Germany.
Massachusetts Frontier Regional School South Deerfield , Massachusetts , USA

Moskou 2009  Landsberg 2009  Gorinchem en Barcelona 2009   Commissie Internationalisering 2012