Decaan

De decaan Het is duidelijk, dat de keus aan het eind van het derde leerjaar een belangrijke beslissing kan zijn voor met name de leerlingen. Om hen daarbij te steunen en - waar mogelijk - te adviseren, heeft één van de docenten de functie van schooldecaan. Haar taak omvat het geven van voorlichting, het verzamelen van documentatie en het voeren van gesprekken met individuele leerlingen en hun ouders. In de derde, vierde en vijfde leerjaren worden in de loop van het jaar door de decaan enkele keuzelessen gegeven, die toegevoegd worden aan het verplichte lesrooster. Deze taakafbakening neemt niet weg, dat ook de overige docenten en de schoolleiding veel zorg besteden aan de keuzebegeleiding. Aan de definitieve vaststelling van de profielkeuze gaat een informatiebijeenkomst voor leerlingen èn ouders vooraf. De decaan verstrekt daarnaast onder meer inlichtingen over vervolgopleidingen en het aanvragen van studietoelagen. Ook kunnen leerlingen bij haar terecht voor problemen die zijdelings met de keuze van vakken samenhangen. Ouders die contact wensen met de decaan over het te kiezen profiel of de te volgen (beroeps)richting, kunnen vanzelfsprekend te allen tijde hiertoe een afspraak maken.

Website decanaat

Informatie over verschillende studierichtingen, open dagen, meeloopdagen etc. kun je zoeken en vinden op een speciaal voor de leerlingen van het Gymnasium Camphusianum ingerichte website. Deze website gaat over over LOB (loopbaan oriëntatie begeleiding) en keuzebegeleiding voor leerlingen, ouders, docenten en mentoren van het Gymnasium Camphusianum in Gorinchem. Tevens kun je via deze website makkelijk contact opnemen met mevrouw Dolman, de decaan. Natuurlijk, haar persoonlijk benaderen behoort ook tot de mogelijkheden! Iedere donderdag is zij uitgeroosterd voor het decanaat.

Om naar de website van het decanaat te gaan klik je hier