Eerste Fase

Het gymnasium en de Eerste Fase (de onderbouw)

Op ons gymnasium houdt de eerste fase in dat alle vakken vanaf het begin op VWO-niveau worden gegeven.
Met de invoering van de basisvorming is bij alle vakken meer aandacht gekomen voor toepassing, vaardigheid en samenhang. Dit komt o.a. tot uiting in het maken van werkstukken, het doen van onderzoek en een vakoverschrijdend project.
Ook worden leerlingen gestimuleerd om samen te werken.
In de eerste klas krijgen de leerlingen naast de verplichte vakken ook de vakken Grammatica en Drama; laatstgenoemd vak staat ook op de lessentabel klas 2. In leerjaar 3 start het project Technisch Ontwerpen.

(Eventueel met de rechter muisknop klikken op een button voor een extern scherm)

Studium Generale Studium Generale uitleg leerjaar 1.
Studium Generale Studium Generale uitleg leerjaar 2.
Studium Generale Overzicht Studium Generale leerjaar 1.
Studium Generale Overzicht Studium Generale leerjaar 2.
Weging 10-11 Weging cijfers 2010-2011.