reVITAre

reVITAre Revitare is de alumni vereniging van het Gymnasium Camphusianum (www.camphuysianum.nl) in Gorinchem. De hoofddoelstelling van reVITAre is het bevorderen van contacten tussen oud-leerlingen onderling en tussen oud-leerlingen en de school.
De vereniging is opgericht tijdens de reunie van 17 oktober 1998 en had op de dag van oprichting 200 aanmeldingen van oud-leerlingen. Het ledenaantal stijgt sindsdien gestaag en zit inmiddels al boven de 400. Binnenkort zal reVITAre 10 jaar bestaan en dat zal niet onopgemerkt blijven...

Klik voor de website van reVITAre op ons logo.