Leerlingstatuut

Achter de button hieronder zit de nieuwste versie van het leerlingenstatuut. Het is een belangrijk document, omdat het de rechten en plichten van leerlingen vastlegt. Lees het goed door, pas dan ben jij van je rechten verzekerd, omdat je precies weet in welk geval het statuut geschonden wordt en jij je erop kan beroepen. We hopen dat dit statuut de invulling krijgt die het verdient. (Slechts om redenen van leesbaarheid is overal waar zowel de mannelijke als de vrouwelijke vorm van toepassing is de mannelijke gebruikt. Tevens kan men bij het woord ‘ouders’ ook ‘verzorgers’ of ‘voogden’ lezen.)  

Leerlingstatuut Leerlingstatuut versie 2010-2011