Leerlingen

De Leerlingenraad (LLR)


Aan het Gymnasium Camphusianum is ook een leerlingenraad verbonden, waarin vertegenwoordigers van alle klassen zitting hebben. De leerlingenraad behartigt de belangen van alle leerlingen van de school en heeft over verschillende zaken regelmatig contact met de schoolleiding.

De Gorcumse Gymnasiasten Club (GGC)

Het Gymnasium Camphusianum kent een leerlingenvereniging die luistert naar de naam ‘Gorcumse Gymnasiasten Club (GGC) autoi esmen’ die jaarlijks allerlei activiteiten organiseert, zoals bijvoorbeeld film- en discoavonden. In overleg met de schoolleiding is beperkt alcoholgebruik voor 16+ toegestaan evenals een gelimiteerd aantal introducées.

De Goede Doelen Commissie (GDC)

Dit schooljaar staan alle acties in het teken van Going Global en steunen we onderwijsproject in Malawi. Leerlingen kunnen solliciteren om namens de school als ambassadeur uitgezonden te worden. Voorlichting, opbouw en bewustwording zijn de sleutelbegrippen bij dit jaarproject.

De Alumnivereniging (reVITAre)

Het Gymnasium Camphusianum kent een alumnivereniging met de naam ‘reVITAre’. Het doel van de vereniging is het versterken en in stand houden van de band tussen alle oudleerlingen van het Gymnasium Camphusianum onderling en de band tussen oud-leerlingen en het Gymnasium, alsmede het ondersteunen van activiteiten die het algemeen belang van het Gymnasium en/of zijn alumni dienen.

De Schoolkrant (SPartacus)

Op 5 juli 2006 verscheen de vernieuwde schoolkrant van het Camphusianum met de naam SPartacus. De hoofdletters SP verwijzen naar de voorganger Sonores Pugnae, SPartacus verwijst naar Sparta, de plek waar het Camphusianum 50 jaar lang gehuisvest was. En natuurlijk was de historische Spartacus een icoon van vrijheid en een woordvoerder van de massa. SPartacus verschijnt een aantal malen per jaar. De redactie wordt gevormd door leerlingen.

Hulpmentoren

De hulpmentoren op onze school helpen geheel vrijwillig onze eerstejaarsleerlingen bij allerhande zaken.
Zij maken de nieuwe leerlingen wegwijs in de school.
Zij zijn ervoor om vragen van hen te beantwoorden over praktische dingen zoals bijvoorbeeld “waar vind ik de conciërge?” of “wat moet ik doen als ik naar de tandarts wil?”.
De hulpmentoren, die veelal uit de bovenbouw afkomstig zijn, begeleiden de eerstejaars ook bij het organiseren van klassefeesten en assisteren bij het eerstejaarskamp.
Incidenteel zijn zij ook inzetbaar om te helpen bij het plannen van huiswerk.